Christo Alexiev
"Krikor Azarian"
oil on canvas, 40/30