Vadim Ryakhovskiy
 
"Presents day"
pencils paper, 48/62