Viktor Mazhlekov
 
"Biomatic sublimation"
oil on canvas, 90/75