Milko Bozhkov
 
"Autumn mood"
oil on canvas, 50/70